Ravintola-alalla on paikoin huutava työvoimapula

Tällä hetkellä Suomessa ravintola-alalla on paikoin huutava työvoimapula. Mistä tämä oikein johtuu ja mikä olisi ratkaisu ongelmaan?

Ravintola-ala Suomessa kärsii paikoin pahasta työvoimapulasta.

Ravintola-alan työvoimapulan syitä

Ravintola-alan työvoimapulaan on monia syitä. Suuri vaikutus on sillä, kun koronapandemian aikana asetettiin sulkuja ravintola-alalle ja ravitsemusliikkeet eivät saaneet harjoittaa liiketoimintaansa normaalisti.

Monet ravintoloitsijat joutuivat lomauttamaan henkilökuntansa. Alalla on paljon ahkeria työntekijöitä, jotka haluavat tehdä paljon töitä. Monelle ravintola-alan ammattilaiselle lomautuslappu oli shokki, koska he eivät halunneet jäädä makaamaan laakereilleen. Osalle taloudellisesti lomautus ei ollut edes mahdollista.

Ravintola-alan työntekijät ovat yleensä kovia tekemään töitä.

Koronapandemian aikana monet ravintola-alan ammattilaiset työllistyivät muille aloille

Monet ravintola-alan rautaiset konkarit päätyivät hakemaan töitä muilta aloilta, koska koronapandemian aikana ravintola-ala pystyi työllistämään vain murto-osan työvoimasta. Kun koronamääräykset purettiin ja ravintolat saivat taas vapaasti pitää oviaan auki, ei moni ennen alalle työllistynyt enää palannutkaan.

He eivät palanneet, koska ravintola-ala on raskas ala. Työ on sekä fyysisesti että psyykkisesti raskasta. Alalla pitää pystyä kestämään stressiä ja paineita. Palkkakaan ei ole sieltä korkeammasta päästä. 

Vallitseva tilanne on aiheuttanut todellista ongelmaa monissa kahviloissa ja ravintoloissa. Työntekijöitä on entistä vaikeampi saada rekrytoitua. 

Koronapandemia on kurittanut ravintola-alaa kovasti.

Ravintola-alan oppilaitoksissa korona-aikana opiskelu oli haastavaa

Alan oppilaitoksissa korona-aikana osa opetuksesta tai jopa koko tutkinto oli järjestetty etäyhteyksin eikä kaikkia harjoitteluita pystytty suorittamaan normaalioloissa. Tämä on valitettavasti vaikuttanut suoraan siihen, ettei vastavalmistuneilla opiskelijoilla ole välttämättä kovin korkeaa osaamista alalle ja taso voi olla heikompi kuin ennen. Opiskelijat voivat olla hyvinkin ”raakileita”, jos eivät ole päässeet näkemään vielä kunnolla työtä kentällä opiskelujen aikana.

Vastasyntynyt tipuni on vielä ihan ”raakile” syntyessään.

Ravintola-alan työntekijät venyvät nyt äärimmilleen

Tilanne on aiheuttanut sen, että moni kahvila ja ravintola on tällä hetkellä alimiehityksellä. Se vaikuttaa entistä enemmän negatiivisesti alaan, koska työntekijät joutuvat aiempaa kovemmille työssään. Tämä on työhyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta huono asia.

Tiedän monia ravintola-alan yrittäjiä ja esihenkilöitä, jotka joutuvat tekemään nyt operatiivista työtä omien töidensä lisäksi. Monet venyvät äärimmilleen ja tekevät pitkiä päiviä vailla vapaita. Ihan vaan sen takia, ettei tekijöitä vaan yksinkertaisesti ole. 

Monet ravintola-alan työntekijät venyvät nyt äärimmilleen.

Ravintola-alan työntekijöitä on vaikea saada

Olen kuullut hyvistä ravintoloista, joilla on on ollut jo parikin kuukautta avoinna kokin paikka ja työhakuilmoitus voimassa, eivätkä he ole saaneet yhtäkään hakemusta. 

Jotkut isommat ravintolat ja ketjut ovat perustaneet ihan omia henkilöstönvuokrausyrityksiä ihan vaan turvatakseen omiin toimipaikkoihinsa työvoiman saatavuuden ja tarpeen.

Tilanne on ajautunut joiltain osin hyvin ikäväksikin. Hyviä ravintola-alan tekijöitä ”varastetaan” suoraan kilpailijoilta. Heitä saatetaan houkutella paremmilla työehdoilla ja palkalla. Nyt jos koskaan työn sujuvuus ja hyvän työilmapiirin merkitys korostuvat, koska ravintola-alan ammattilaiset voivat valita minkälaisiin paikkoihin haluavat töihin

Hyviä ravintolatyöntekijöitä saatetaan ”varastaa” kilpailijoilta.

Mitä seurauksia ravintola-alan työvoimapulalla on?

Pahimmassa tapauksessa hyvät kahvilat ja ravintolat joutuvat supistamaan aukioloaikojaan tai pitkässä juoksussa laittamaan lapun luukulle. Meidän hyvä kahvila-ja ravintolakulttuuri on vaarassa romahtaa, jos korkeatasoiset paikat ja todelliset helmet poistuvat markkinoilta.

Digitalisaatio ja robotiikka tulevat kasvamaan ravintola-alalla, mutta ainakaan toistaiseksi ne eivät korvaa kokonaan ihmistä. Kahvilassa ja ravintolassa henkilökuntaa tarvitaan valmistamaan tuote, tarjoilemaan ja anniskelemaan se, sekä korjaamaan pois. Myös ruoan kotiinkuljetus ja take away tulevat varmasti lisääntymään, uusia ruokakuljetusyrityksiä perustetaan parhaillaan.

Ravintola-alaa on kovasti koeteltu. Ukrainan sodan vaikutuksesta monet kustannukset ovat nousseet radikaalisti ja joista tarvikkeista alkaa jo olemaan saatavuusongelmia. Raaka-ainekustannuksissa tulee säästää. Vaarana on, että kalliita raaka-aineita ei jatkossa käytetä.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että ravintola-alalla saatetaan kohta mennä annoksissa siihen suuntaan, että listalla on tarjolla vain sellaisia annoksia, joita kuka tahansa pystyy tekemään halvoista saatavilla olevista raaka-aineista. Taso laskee väistämättä. 

Ruoan take away tulee lisääntymään ravintola-alalla.

Mikä olisi ratkaisu ravintola-alan työvoimapulaan?

Ravintola-alan työvoimapulaan olisi varmasti monta hyvää ratkaisua. Nosta tähän kaksi ratkaisua, jotka vaativat jo suuria yhteiskunnallisia muutoksia.

Ravintola-alan palkkatason parantaminen

Yhtenä ratkaisuna olisi tietenkin se, että ravintola-alan palkkataso olisi parempi. Se lisäisi alan houkuttelevuutta. Jos alan palkkataso nousee ja alan yrittäjät joutuvat kokonaan kustannukset omista myynneistä maksamaan, tulee monilla alan yrityksillä kannattavuus romahtamaan. Monilla ei yksinkertaisesti ole tähän varaa. Kulurakenne on monilla jo nyt tiukka. Onhan kahviloiden ja ravintoloiden kannattavuusrakenne jo ennestään raskas, katteet pieniä ja kustannuksia (ja byrokratiaa) paljon moniin muihin aloihin verrattuna. Työvoimakustannukset eivät saa viedä leijonanosaa ravintoloiden ja kahviloiden myynneistä.

Se miten alan palkkatasoa voidaan parantaa, tulee olemaan kolmikannan asia. Tarvitaan varmasti paljon laajaa yhteiskunnallista keskustelua.

Ravintola-alan palkkauksen tulisi olla parempaa.

Työttömyysetuuksien heikentäminen ja/tai työvelvoite toisi varmasti työntekijöitä alalle

Toisena radikaalina ratkaisuna olisi työttömyysetuuksien heikentäminen ja/tai työvelvoite. Viime aikoina on ollut julkisuudessa keskustelua työttömistä, joiden ei kannata ottaa matalasti palkattua työtä vastaan, koska yhteiskunnan maksamat edut ovat niin hyvät. Joissain tapauksissa työtä tekemällä jää vähemmän rahaa käyttöön kuin täysin työttömänä ollessa. Tämä on yhteiskunnassamme suuri epäkohta. Työnteon tulisi aina olla kannattavampaa kuin työttömänä olo. Monilla työttömillä on aidosti halu työllistyä ravintola-alalle, mutta raha ja vapaa-aika motivoi monia enemmän. 

Pitäisikö työttömyysetuja leikata, jotta ihmiset työllistyisivät paremmin?

Kesätyöntekijät tuovat onneksi osittain helpotusta työvoimatarpeeseen

Kesä koittaessa opiskelijoista ja nuorista saadaan onneksi hetkeksi apua ravintola-alan paikoin huutavaan työvoimapulaan. Olen aiemmin kirjoittanut artikkelit ”Viisi vinkkiä kahvila-ravintolan kesätyöntekijöiden rekrytointiin” ja ”Kesäsetelillä töihin kahvila-ravintolaan”.

Toivotan kaikille hyvää ja kaunista kesää! Ja tsemppiä jaksamiseen!

Hyvää kesää työvoimapulasta huolimatta!