Kesäsetelillä töihin kahvila-ravintolaan

Huhtikuun blogikirjoituksessa kerroin viisi vinkkiä kahvila-ravintolan kesätyöntekijöiden rekrytoimiseen. Kirjoitus poiki aiheesta hyvää keskustelua ja monille kahvila-ja ravintola-alan yrittäjille kerroin mm. kesäsetelistä. Koska osa ei tiennyt ollenkaan mistä kesäsetelissä on kyse, kerron nyt laajemmalle yleisölle aiheesta.

Kesäseteli mahdollistaa monen nuoren ensimmäisen työpaikan.

Mikä on kesäseteli?

Kesäseteli on yleensä alle 18-vuotiaille nuorille suunnattu tuki, jonka yritys tai organisaatio voi käyttää osaan nuoren kesätyöstä koituviin kustannuksiin. Kesäsetelissä on usein arvo ja ehtoja, jotka saattavat muuttua. Kesäsetelin tarkoituksena on parantaa yleensä 9.luokkalaisten nuorten kesätyön saannin mahdollisuutta ja tarjota monelle se ensimmäinen työpaikka. 

Kahvila-ravintolat ovat usein suosittuja kesätyöpaikkoja.

Osa kunnista jakaa kesäseteleitä nuorille

Kesäseteleitä nuorille jakavat vain jotkut kunnat. Kesäsetelien ehdot, arvot ja ohjeistukset vaihtelevat. Kuntavaalit ovat tällä hetkellä jo ennakkoäänestysvaiheessa, joten nyt on aika äänestää ja vaikuttaa tähänkin asiaan. Kunnanvaltuustossa tai kaupunginhallituksessa tehdään usein päätökset palvelu- ja kesäsetelin käyttöönotosta. Itse aion äänestää sellaista kuntavaaliehdokasta, joka kannattaa kesäseteliä kotikuntaani.

Kuntavaaleissa on mahdollisuus vaikuttaa äänestämällä mm. kesäseteliin.

Helsingin kaupungin kesäseteli vuonna 2021

Helsingin kaupunki korvaa 325 euroa työnantajalle, joka palkkaa 2004 syntyneen tai 9-luokkalaisen nuoren töihin Kesäsetelillä 1.6.–13.8.2021 välisenä aikana. Työnantajana voivat toimia yritykset, yhdistykset, säätiöt ja seurakunnat. Työnantajana ei voi toimia yksityinen henkilökunta tai valtio. Työnantajalla on oltava suomalainen y-tunnus ja yrityksen tiedot tarkistetaan verovelkarekisteristä.

Käyttöehdot:

  • Kesäsetelillä työtunteja tehdään vähintään 60 tuntia.
  • Viikkotyöajan on oltava vähintään 18 tuntia/viikko
  • Nuoren bruttopalkka on vähintään 400 euroa 60 työtunnilta. Summa pitää sisällään lomakorvauksen. Lisäksi työnantaja maksaa normaalit työnantajamaksut.
  • Työnantaja voi palkata nuoret myös tuntimäärältään pidemmäksi ajaksi. Tällöin 60 h ylittävältä ajalta kesätyöntekijälle tulee maksaa vähintään alan työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka.
  • Työskentely voi jakautua useammalle jaksolle Kesäsetelin voimassaoloaikana (1.6.–13.8.2021)
  • Työnantaja voi halutessaan palkata useita Kesäsetelin omaavia nuoria kesän aikana

(Lähde: Helsingin kaupungin kesäsetelin kotisivut www.kesäseteli.fi)

Helsingin kaupungin kesäsetelin arvo tänä vuonna 2021 on 325 euroa.

Nuoret työntekijöinä

Nuoriin eli alle 18-vuotiaisiin työntekijöihin sovelletaan nuorista työntekijöistä säädettyä lakia ja asetusta. Nuorilla teetetyt työt eivät saa vaatia suurempaa ponnistusta kuin nuoren ikään ja voimiin nähden on kohtuullista. Työnantajan on aina ohjattava ja perehdytettävä nuorta työntekijää erityisen huolellisesti.

Nuoren työntekijän vuorokautinen työaika ei saa ylittää yhdeksää tuntia eikä viikkotyöaika 48 tuntia. 15 vuotta täyttäneen työaika on sijoitettava kello 6.00–22.00 väliseen aikaan. Alle 18-vuotiaalle on annettava vähintään 38 tunnin yhtäjaksoinen viikkolepo. Työsuojelulaki 

(Lähde: Helsingin kaupungin kesäsetelin kotisivut www.kesäseteli.fi)

Tutustu nuorten työntekijöiden työsuojelulakiin ja astuksiin.

Hakukanavat ja kesäseteli

Mistä sitten löytää nuoria kesätöihin kesäsetelillä? Esimerkiksi Helsingin kaupungilla on oma verkkosivusto, jonne voi jättää avoimen työpaikan hakuilmoituksen. Kävin ilmoitukset läpi ja vielä siellä näytti olevan avoimia ravintola-alankin kesätyöpaikkailmoituksia. Tietenkin myös kaikki muut kanavat mihin yleensäkin kahvila tai ravintola jättää työpaikkailmoituksen, soveltuvat kesäsetelillä rekrytoitavien nuorten työhakuun.

Vielä ehtii hakea kesätyöntekijöitä eri hakukanavien kautta.

Omat kokemukseni kesäsetelistä

Minulla on ollut viisi kahvila-ravintolaa ja olen monena kesänä palkannut kesäsetelillä nuoria töihin niihin. Omat kokemukseni ovat todella positiiviset. Kesäseteli toimii mielestäni oivana taloudellisena tukena. Näin Korona-aikana kaikki tuki ja vinkit ovat usein tervetulleita ravitsemisalan yrityksille.

Kahviloissani oli aina tehtynä kesätyöntekijöitä varten hyvä kirjallinen opas, manuaali. Näitä kirjoitan tänäkin kesänä omille kahvila-ravintola-asiakkailleni. Vielä jokunen asiakas mahtuu kalenteriini kesälle eli jos on tarvetta manuaalin kirjoitukselle tai muulle konsultoinnille, ota pikaisesti yhteyttä.

Minulla on pääasiassa vain hyvää sanottavaa kesäsetelistä ja nuorista kesätyöntekijöistä.