Ravintoloiden ja kahviloiden paloturvallisuus

Ravintoloiden ja kahviloiden paloturvallisuus on asia, jota mietitään usein ravitsemusliikettä perustettaessa tai sitten, jos jotain paloturvallisuuteen liittyvää tapahtuu.

Ravintoloiden ja kahviloiden paloturvallisuus on ajankohtainen aihe.

Porvoossa paloi elokuussa 2022 ravintola ja kahvila

Vanhassa Porvoossa paloi viime viikolla suosittu ravintola Meat District ja kahvila Ani`s Cafe. Molemmissa kotikaupunkini ravitsemusliikkeissä olen käynyt useamman kerran asiakkaana. Tulipalo sai ilmeisesti alkunsa Meat Districtin keittiön liesituulettimesta, josta se levisi hormiin. Sieltä palo levisi yläpohjarakenteisiin ja muualle taloon. Palokunta teki parhaansa, mutta liikehuoneistot kärsivät sen verran pahoista tuhoista, että menee arviolta ainakin noin vuosi, ennen kuin toimintaa voidaan näissä tiloissa taas ajatella.

Ani`s Cafen rauniot tulipalon jälkeisenä päivänä.

Porvoon tulipalo koskettaa monia

Porvoon tulipalossa menetti myös asuntonsa yksi Meat Districtin omistaja ja samassa kiinteistössä sijaitseva keittiötarvikeliike Wellmans kärsi myös vahinkoja. Tulipalo on koskettanut monia Porvoossa. Facebookin keskusteluryhmissä on mietitty miten ihmiset voisivat mahdollisesti auttaa tai piristää tulipalon uhreja. Tällä hetkellä väistötilojen etsintä on varmasti yrittäjille kaikkein ajankohtaisinta.

Meat Districtin yläpuolella olleen asunnon palanut katto.

Ravintoloiden ja kahviloiden pelastuslaki

Ravintolan omistaja ja/tai haltija on pelastuslain ja -asetuksen mukaan ravintolassaan ja toiminnassaan velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä sekä varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa. Varautumisella pyritään omatoimisesti ehkäisemään, rajoittamaan sekä vähentämään vahinkoja välittömästi vahingon tapahduttua. 

Ravintoloiden ja kahviloiden pelastussuunnitelma

Lisäksi yli 50 asiakaspaikkaisten ravintoloiden pitäjien on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma on tarkoitettu yrityksen henkilökunnalle ohjeeksi päivittäiseen toimintaan. Pelastussuunnitelma on kirjallinen kuvaus siitä, miten yritys on järjestänyt omatoimisen varautumisen ja siinä on selvitettävä alla olevat asiat. 

Surullinen näky Porvoon Vanhan kaupungin elokuun 2022 tulipalon jälkeen.

1) ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset

2) toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

3) ohjeet onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten

4) poistumismahdollisuudet, kuten uloskäytävien sijainnit sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt

5) turvallisuushenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön perehdyttäminen suunnitelmaan sekä muihin turvallisuusasioihin

6) väestönsuojan sijainti, varusteet ja suojeluhenkilöstön varaaminen

7) miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava ravintolan työntekijöille. Kuntasi pelastuslaitos valvoo ravintoloiden paloturvallisuutta.

(Pelastuslaki 8§ ja 9§ ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 9§ ja 10§) 

Yli 50 asiakaspaikkaisten ravintoloiden pitäjien on laadittava pelastussuunnitelma

Ravintoloiden ja kahviloiden paloturvallisuuteen liittyvät vakuutukset

Ravintoloiden ja kahviloiden paloturvallisuuteen liittyvissä vakuutusasioissa kannattaa aina kääntyä vakuutusyhtiöiden edustajien puoleen. He osaavat kertoa tuotteistaan ja palveluistaan. Vastaavasti yrityksen taloushallintoasioissa käännytään hyvän kirjanpitäjän puoleen

Kehotan yrittäjiä aina pyytämään useammalta eri vakuutusyhtiötä tarjoukset ja vertailemaan niitä keskenään. Toisinaan vertailu voi olla hieman haastavaa, kun eri yhtiöillä voi olla erinimisiä ja erisisältöisiä vakuutustuotteita ja omavastuu-osuudet voivat myös vaihdella suuresti. Mielelläni autan asiakkaitani tässä prosessissa. esim. Kevytkonsultointi-palvelun puitteissa.

Kehotan aina asiakkaitani kilpailuttamaan vakuutuspalvelut.

Ravintolan ja kahvilan omaisuusvakuutukset

Ravintolalle tai kahvilalle otettavat vapaaehtoiset yrityksen omaisuusvakuutukset korvaavat esim. rakennuksiin, työkoneisiin, rahaan ja myytäviin tavaroihin kohdistuvia vahinkoja. Vahinkojen aiheuttaja voi olla esim. ihminen, luonnonilmiö tai muu ilmiö kuten tulipalo. Kun puhutaan yrityksen omaisuusvakuutuksista, se on usein vain yleisnimike, joka pitää sisällään mahdollisesti useita pienempiä vakuutuskokonaisuuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi yrityksen palovakuutus, murtovakuutus ja tavarankuljetusvakuutus. Ravintolan ja kahvilan omaisuusvakuutuksesta käytetään myös nimeä yrityksen irtaimistovakuutus. Se voi olla osana yrityksen vakuutuspakettia, jossa on mukana muitakin vakuutustuotteita kuten yrityksen oikeusturva- ja vastuuvakuutukset.

Yrityksen omaisuusvakuutus on usein yleisnimike.

Ravintolan ja kahvilan keskeytysvakuutus

Jos ravintolan tai kahvilan liiketoiminta joudutaan keskeyttämään jonkun äkillisen sattumuksen kuten tulipalon johdosta, yrityksen keskeytysvakuutus voi korvata menetyksiä. Korona kuritti pahasti ravintola-alaa ja julkisuudessa olleen tiedon mukaan ravintola-alan yritysten keskeytysvakuutukset eivät kuitenkaan ole korvanneet menetettyjä myyntejä. Yrityksen keskeytysvakuutus voi olla myös niin sanottu yleisnimike, jonka alla voi olla esim. omaisuuskeskeytys-, riippuvuskeskeytys- ja tapaturmakeskeytysvakuutukset.

Ravintolan ja kahvilan liiketoiminnalle kannattaa mielestäni ottaa keskeytysvakuutus.

Ravintoloiden ja kahviloiden paloturvallisuuden parantaminen

Jokaisen ravintolan ja kahvilan työntekijän tulee kiinnittää paloturvallisuusasioihin huomiota ja parantaa käytäntöjä, jos mahdollista. Ravintoloiden ja kahviloiden asiakaspöydissä poltettavat kynttilät kannattaa laittaa palamisen kestävään astiaan ja suojata näin palavaa liekkiä. Tällöin kynttilä ei pääse kaatumaan helposti pöydällä. 

Ravintoloissa ja kahviloissa olevat tekstiilimateriaalit tulisi olla paloturvallisia. Näin esimerkiksi vahingossa kynttilästä syttyvä verho ei liehahda roihuun vaan palo tyrehtyy paloturvalliseen kankaaseen. 

Keittiöiden liesituulettimet tulee pestä rasvasta pois säännöllisesti. Mahdollisten tulisijojen säännöllisestä lakisääteisestä nuohoamisesta tulee aina huolehtia.

Ravintoloissa ja kahviloissa olevat tekstiilimateriaalit tulisi olla paloturvallisia.

Pidätän tässä artikkelissa kertomiini asioiden paikkaansa pitävyyteen oikeuden. Lait, nimikkeet ja vakuutukset saattavat muuttua eli tarkista aina virallisesta lähteestä kulloinkin asioiden oikeellisuus.